1 hộp minh mang. thang cao cấp bổ thận tráng dương - chống đau mỏi khỏe - lâu - dài nhiều tác dụng đủ 35 vị đặc biệt như hình vip21

Mô tả ngắn

MINH MẠNG THANG loại ĐẶC BIỆT hộp to đẹp , (Thang 35 vị, Hộp gần 2kg . Loại 1 trên thị trường), Loại 2 tắc kè, NGON - ĐẸP - BỔ - ...
Sản phẩm này được bán tại Lazada
310.000 ₫ 1.300.000 ₫
Khuyến mãi -76% Tiết kiệm ngay 990.000 ₫

Giới thiệu 1 hộp minh mang. thang cao cấp bổ thận tráng dương - chống đau mỏi khỏe - lâu - dài nhiều tác dụng đủ 35 vị đặc biệt như hình vip21

1 HỘP MINH MANG. THANG CAO CẤP BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG - CHỐNG ĐAU MỎI KHỎE - LÂU - DÀI NHIỀU TÁC DỤNG ĐỦ 35 VỊ ĐẶC BIỆT NHƯ HÌNH VIP21 1
1 HỘP MINH MANG. THANG CAO CẤP BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG - CHỐNG ĐAU MỎI KHỎE - LÂU - DÀI NHIỀU TÁC DỤNG ĐỦ 35 VỊ ĐẶC BIỆT NHƯ HÌNH VIP21 2
1 HỘP MINH MANG. THANG CAO CẤP BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG - CHỐNG ĐAU MỎI KHỎE - LÂU - DÀI NHIỀU TÁC DỤNG ĐỦ 35 VỊ ĐẶC BIỆT NHƯ HÌNH VIP21 3
1 HỘP MINH MANG. THANG CAO CẤP BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG - CHỐNG ĐAU MỎI KHỎE - LÂU - DÀI NHIỀU TÁC DỤNG ĐỦ 35 VỊ ĐẶC BIỆT NHƯ HÌNH VIP21 4
1 HỘP MINH MANG. THANG CAO CẤP BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG - CHỐNG ĐAU MỎI KHỎE - LÂU - DÀI NHIỀU TÁC DỤNG ĐỦ 35 VỊ ĐẶC BIỆT NHƯ HÌNH VIP21 5
1 HỘP MINH MANG. THANG CAO CẤP BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG - CHỐNG ĐAU MỎI KHỎE - LÂU - DÀI NHIỀU TÁC DỤNG ĐỦ 35 VỊ ĐẶC BIỆT NHƯ HÌNH VIP21 6
1 HỘP MINH MANG. THANG CAO CẤP BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG - CHỐNG ĐAU MỎI KHỎE - LÂU - DÀI NHIỀU TÁC DỤNG ĐỦ 35 VỊ ĐẶC BIỆT NHƯ HÌNH VIP21 7
1 HỘP MINH MANG. THANG CAO CẤP BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG - CHỐNG ĐAU MỎI KHỎE - LÂU - DÀI NHIỀU TÁC DỤNG ĐỦ 35 VỊ ĐẶC BIỆT NHƯ HÌNH VIP21 8
1 HỘP MINH MANG. THANG CAO CẤP BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG - CHỐNG ĐAU MỎI KHỎE - LÂU - DÀI NHIỀU TÁC DỤNG ĐỦ 35 VỊ ĐẶC BIỆT NHƯ HÌNH VIP21 9
1 HỘP MINH MANG. THANG CAO CẤP BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG - CHỐNG ĐAU MỎI KHỎE - LÂU - DÀI NHIỀU TÁC DỤNG ĐỦ 35 VỊ ĐẶC BIỆT NHƯ HÌNH VIP21 10
1 HỘP MINH MANG. THANG CAO CẤP BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG - CHỐNG ĐAU MỎI KHỎE - LÂU - DÀI NHIỀU TÁC DỤNG ĐỦ 35 VỊ ĐẶC BIỆT NHƯ HÌNH VIP21 11
1 HỘP MINH MANG. THANG CAO CẤP BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG - CHỐNG ĐAU MỎI KHỎE - LÂU - DÀI NHIỀU TÁC DỤNG ĐỦ 35 VỊ ĐẶC BIỆT NHƯ HÌNH VIP21 12
1 HỘP MINH MANG. THANG CAO CẤP BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG - CHỐNG ĐAU MỎI KHỎE - LÂU - DÀI NHIỀU TÁC DỤNG ĐỦ 35 VỊ ĐẶC BIỆT NHƯ HÌNH VIP21 13
1 HỘP MINH MANG. THANG CAO CẤP BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG - CHỐNG ĐAU MỎI KHỎE - LÂU - DÀI NHIỀU TÁC DỤNG ĐỦ 35 VỊ ĐẶC BIỆT NHƯ HÌNH VIP21 14

Thông tin sản phẩm

Thương hiệu OEM
SKU 569024540_VNAMZ-1248312491
Model VIP